Category Archives: Cao Đẳng

Tuyển sinh Cao đẳng Y học cổ truyền: Thông báo mới năm 2024

Trong thời đại ngày nay, khi mà tình hình sức khỏe ngày càng được mọi [...]

Tuyển sinh Cao đẳng Y sĩ đa khoa: Thông báo mới nhất 2024

Ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, ngành Y tế đang liên [...]

Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Phục hồi chức năng

Trong cuộc sống, không có gì quý bằng sức khỏe, và đôi khi, khi sức [...]

Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Y sĩ Đa khoa năm 2024

Chương trình tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Y sĩ Đa khoa đang là [...]

Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm mới

Với tiến độ về y tế hiện nay, ngành Kỹ thuật xét nghiệm đóng vai [...]

Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng mới nhất 2024

Trong tình hình sức khỏe người dân đang ngày càng báo động, vì vậy vai [...]

Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Dược mới nhất năm 2024

Chương trình tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Dược là lựa chọn của nhiều [...]

Tuyển sinh Cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp: Thông tin năm 2024

Với nhu cầu làm đẹp đang ngày càng tăng, cơ hội nghề nghiệp cho các [...]

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm là cơ hội vàng dành [...]

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Phục hồi chức năng mới

Ngày nay, nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng Phục hồi [...]

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Dược: Thông báo mới 2024

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Dược là chương trình mở ra dành cho các [...]

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng mới và chi tiết

Trong bối cảnh ngày nay, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng và có [...]