Kế toán doanh nghiệp là gì? Vai trò, công việc và mức lương

Những người có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp đều hiểu rằng kế toán đóng vai trò quan trọng. Nó giúp duy trì sức khỏe tài chính của công ty bằng cách ghi chép đầy đủ và chính xác, đồng thời cập nhật thông tin đều đặn. Có thể nói, Kế toán doanh nghiệp như một thành phần quan trọng, có thể coi là xương sống tài chính của mọi tổ chức. Cùng theo dõi bài viết sau đây nhé!

kế toán doanh nghiệp

Tổng quan về Kế toán doanh nghiệp

Ngành Kế toán doanh nghiệp là gì?

Khi tìm hiểu về ngành Kế toán doanh nghiệp, trước hết chúng ta cần hiểu rõ khái niệm Kế toán doanh nghiệp.

Kế toán doanh nghiệp là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập, ghi chép, xử lý, kiểm soát và cung cấp thông tin về tài chính và kinh tế của doanh nghiệp. Bao gồm việc tạo ra báo cáo tài chính, quản lý thu chi, phân tích dữ liệu tài chính, đánh giá rủi ro, và quản lý ngân sách.

Mục tiêu chính của Kế toán doanh nghiệp là đảm bảo rằng các hoạt động tài chính tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật và giám sát của các cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, nó cũng đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của tổ chức đồng bộ với các chính sách và quy định nội bộ.

Thông tin tài chính được tạo ra cũng có thể phục vụ để đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý thuế, và các đối tác kinh doanh khác.

Đối tượng của Kế toán doanh nghiệp

Đối tượng kế toán là những gì mà kế toán cần phản ánh và quản lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định của Luật kế toán số 88/2015/QH13, đối tượng của Kế toán của doanh nghiệp bao gồm:

 • Tài sản: Đây là những nguồn lực mà doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữ và thu lợi ích kinh tế từ việc sử dụng. Tài sản có thể hữu hình (máy móc, thiết bị, nhà xưởng) hoặc vô hình (bản quyền, nhãn hiệu, cổ phiếu).
  • Tài sản được phân loại thành tài sản ngắn hạn (dưới 12 tháng) và tài sản dài hạn (trên 12 tháng).
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Là nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp. Nợ phải trả là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho bên thứ ba, như nhà cung cấp, ngân hàng, nhân viên. Vốn chủ sở hữu bao gồm vốn góp, lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ khác.
 • Doanh thu, chi phí kinh doanh, thu nhập và chi phí khác: Đại diện cho thu nhập và chi tiêu của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.
  • Doanh thu là tiền từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
  • Chi phí kinh doanh bao gồm mua nguyên liệu, lương, thuê, điện.
  • Thu nhập và chi phí khác là các khoản không liên quan đến hoạt động kinh doanh chính, như lãi suất, tiền lãi vay, bồi thường.
 • Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước: Là số tiền doanh nghiệp phải đóng góp cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), và bảo hiểm xã hội (BHXH).
 • Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh: Đại diện cho sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong một kỳ kinh doanh. Kết quả này có thể là lãi (doanh thu lớn hơn chi phí) hoặc lỗ (doanh thu nhỏ hơn chi phí).
  • Kết quả hoạt động kinh doanh được phân chia cho các bên liên quan như chủ sở hữu, cổ đông và nhân viên.

khái niệm kế toán doanh nghiệp

Thành phần trong Kế toán doanh nghiệp

 • Kế toán: Thành phần này đòi hỏi người làm công tác kế toán thực hiện các nhiệm vụ như kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm, chi phí, doanh thu, lợi nhuận, thuế, tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và các khoản khác.
  • Mục đích của hoạt động kế toán là ghi nhận và phản ánh đầy đủ, chính xác và đúng thời điểm các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.
 • Giao dịch: Thành phần này đòi hỏi người làm công tác kế toán thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền mặt, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và các bên thứ ba khác.
  • Mục đích của giao dịch là thực hiện và kiểm soát các dòng tiền và hàng hóa của doanh nghiệp.
 • Hạch toán: Thành phần này yêu cầu người làm công tác kế toán thực hiện các công việc như lập sổ sách, bảng cân đối, báo cáo tài chính, báo cáo thuế và báo cáo quản trị.
  • Mục đích của hạch toán là tổng hợp và phân tích các số liệu kế toán để cung cấp thông tin cho cả người sử dụng nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp.

Phương pháp hạch toán của Kế toán doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp hoặc công ty thường áp dụng các phương pháp hạch toán linh hoạt tùy thuộc vào các tình huống cụ thể. Tuy nhiên, đa số sẽ sử dụng những phương pháp chung sau:

 • Phương pháp chứng từ kế toán: Là phương pháp đầu tiên được tích hợp vào hệ thống hạch toán kế toán. Phương pháp này tập trung vào việc ghi chép thông tin từ các giấy tờ giao dịch và vật chất có giá trị, phản ánh nghiệp vụ kinh tế và tài chính đã xảy ra và đã hoàn thành.
  • Nó đóng vai trò là cơ sở để ghi sổ kế toán, cung cấp thông tin kịp thời cho cấp quản lý và đồng thời làm nền tảng pháp lý cho quá trình hạch toán.
 • Phương pháp tài khoản kế toán: Là phương pháp đặc thù trong lĩnh vực kế toán, nó giúp phân loại, theo dõi và kiểm soát thường xuyên các biến động của các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
  • Phương pháp này đáp ứng nhu cầu của công tác kế toán và quản trị, giúp theo dõi chặt chẽ tình hình tài chính.
 • Phương pháp tính giá: Là phương pháp sử dụng tiền tệ để đo lường giá trị của tài sản trong doanh nghiệp, tuân thủ các quy tắc cụ thể nhằm xác định chênh lệch giữa thông tin kế toán và thông tin thuế trên bảng khai thuế.
 • Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán: Sử dụng để tổng hợp thông tin từ các tài khoản kế toán, tạo ra cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm tình hình tài sản và hiệu quả sử dụng vốn. Phương pháp này giúp chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về dòng tiền của công ty.

kế toán trong doanh nghiệp

Vai trò của Kế toán trong doanh nghiệp

Sau khi đã nắm được nghề Kế toán doanh nghiệp là gì, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp vai trò của Kế toán đối với doanh nghiệp để biết tầm quan trọng của Kế toán trong doanh nghiệp như thế nào nhé!

Kế toán doanh nghiệp đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, kể cả kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vai trò này có thể kể đến như sau:

 • Hỗ trợ quản lý và phát triển: Kế toán doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý và phát triển theo hướng chủ động và hợp pháp.
  • Thông qua việc đo lường, phân tích dữ liệu và đề xuất hướng phát triển, kế toán đưa ra những chiến lược nhằm tăng lợi nhuận trong lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động.
 • Hiển thị tình hình tài chính: Dữ liệu tài chính từ Kế toán doanh nghiệp minh họa rõ tình hình tài chính hiện tại của công ty, dựa trên sự tương quan giữa doanh thu và chi phí.
  • Điều này mang lại cái nhìn trực quan và cụ thể, giúp chủ doanh nghiệp đưa ra quyết định hiệu quả về hướng phát triển trong tương lai.
 • Giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính pháp lý: Khi công tác kế toán được thực hiện nghiêm túc và chính xác, doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro về gian lận, đảm bảo tính pháp lý và thể hiện sự minh bạch.
  • Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn đạt được mục tiêu kinh doanh.
 • Sự hỗ trợ từ các công ty kế toán dịch vụ: Đối với những doanh nghiệp không có đội ngũ kế toán riêng, việc thuê các công ty kế toán dịch vụ là giải pháp hiệu quả.
  • Tuy nhiên, lựa chọn đối tác phù hợp đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ và chọn lựa những công ty có uy tín, kinh nghiệm và chuyên nghiệp để đảm bảo hiệu quả, tính hợp pháp và tiết kiệm thời gian.
 • Duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng: Kế toán doanh nghiệp (Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa) đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng.
  • Nhờ vào báo cáo tài chính chính xác và minh bạch, khách hàng tin tưởng hơn vào khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

kế toán doanh nghiệp ra làm gì

Nhiệm vụ, công việc của Kế toán doanh nghiệp

Nhiều bạn thắc mắc nghiệp vụ Kế toán doanh nghiệp là làm gì và công việc của kế toán trưởng doanh nghiệp là gì? Công tác kế toán trong doanh nghiệp thường được giao cho bộ phận kế toán chuyên trách thực hiện.

Họ được hướng dẫn và giám sát bởi Giám đốc Tài chính (CFO) hoặc Giám đốc Điều hành ở cùng cấp độ quản lý.

Các kế toán viên thực hiện một loạt các nhiệm vụ liên quan đến việc duy trì các tài khoản tài chính và hệ thống báo cáo tài chính nói chung. Cụ thể, nhiệm vụ của bộ phận Kế toán doanh nghiệp bao gồm:

Tạo và duy trì hệ thống kế toán công ty

Nhiệm vụ của Kế toán doanh nghiệp là thiết lập, triển khai, quản lý và duy trì hệ thống kế toán cho công ty. Sau khi hệ thống được cài đặt, cần tạo ra các tài khoản riêng để xử lý các yếu tố kinh doanh như thu nhập, vốn chủ sở hữu, tài sản, nợ phải trả và chi phí.

Kế toán doanh nghiệp phải đảm bảo rằng hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kế toán, thuế và quản lý tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, họ cũng phải đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các báo cáo tài chính.

Điều này giúp quản lý doanh nghiệp có thể ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn trong quá trình quản lý và định hình chiến lược kinh doanh.

Xử lý bảng lương cho nhân viên

Việc tính lương cho nhân viên nằm trong phạm vi quản lý của Kế toán doanh nghiệp. Với nhiệm vụ này, Kế toán doanh nghiệp cần quản lý mọi thông tin liên quan đến lương nhân viên, tiến hành các thủ tục tính lương, chấm công, xử lý các khoản phụ cấp, thuế và các khoản khấu trừ khác để thực hiện quá trình tính toán và thanh toán lương cho đội ngũ nhân viên.

Kế toán doanh nghiệp phải đảm bảo rằng quá trình chấm công và xử lý bảng lương được thực hiện đầy đủ, chính xác và theo đúng thời hạn.

Điều này không chỉ hỗ trợ quản lý tài chính mà còn giúp tối ưu hóa nguồn nhân lực của doanh nghiệp, tạo ra một quá trình quản lý hiệu quả và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu liên quan đến nguồn nhân lực.

kế toán doanh nghiệp là làm gì

Quản lý chi phí đặc biệt

Để tuân thủ các quy định kinh doanh, một công ty cần thực hiện các khoản thanh toán đặc biệt. Nhiệm vụ này thuộc trách nhiệm của Kế toán doanh nghiệp, người đảm nhận việc xử lý các khoản thanh toán như thuế liên quan đến nhân viên, tiền lương, tài khoản hưu trí, và các khoản thưởng liên quan đến hiệu suất làm việc.

Quản lý các khoản phải trả

Đối với nhiệm vụ này, Kế toán doanh nghiệp cần làm những gì?

Nhiệm vụ của Kế toán doanh nghiệp là tiếp nhận và xử lý các hóa đơn được gửi vào công ty. Các khoản phải trả bao gồm các khoản tiền mà doanh nghiệp phải thanh toán cho các bên thứ ba, như nhà cung cấp, ngân hàng, nhân viên, cơ quan thuế và các đối tác khác.

Kế toán doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục và quản lý thông tin liên quan đến các khoản phải trả, bao gồm ngày đáo hạn, số tiền cần thanh toán, cũng như các điều kiện và thỏa thuận đã được đặt ra trước đó.

Quản lý khoản phải thu

Các khoản phải thu đều là những khoản tiền mà doanh nghiệp có quyền đòi hỏi từ các bên thứ ba. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục và quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến các khoản phải thu, bao gồm ngày đáo hạn, số tiền phải thu, cũng như các điều kiện và thỏa thuận đã được thảo luận trước đó.

kế toán doanh nghiệp là gì

Quy trình làm việc của Kế toán trong doanh nghiệp

 • Bước 1: Tổng hợp mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất trong quy trình làm việc của Kế toán doanh nghiệp, là việc tập hợp tất cả các sự kiện liên quan đến doanh thu và chi phí trong kỳ báo cáo. Đồng thời, bước này đảm bảo kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ kế toán trước khi thực hiện hạch toán.

 • Bước 2: Thiết lập chứng từ kế toán gốc

Chứng từ kế toán gốc được tạo ra ngay khi có sự kiện kinh tế xảy ra hoặc ngay sau khi giao dịch được hoàn thành. Điều này bao gồm hóa đơn, phiếu xuất – nhập vật tư, thu chi tiền mặt, và các tài liệu khác. Việc thiết lập chứng từ kế toán gốc dựa trên việc tổng hợp thông tin từ các chứng từ nhằm xây dựng một bộ hồ sơ kế toán đầy đủ.

 • Bước 3: Ghi sổ kế toán

Kế toán doanh nghiệp sẽ thực hiện hạch toán các bút toán dựa trên chứng từ gốc đã được đối chiếu, kiểm duyệt. Quá trình này tuân theo nguyên tắc kế toán và các luật lệ hiện hành. Hiện nay, bước này thường được hỗ trợ bởi các phần mềm kế toán hiện đại.

 • Bước 4: Thực hiện các bút toán điều chỉnh và kết chuyển

Cuối kỳ, Kế toán doanh nghiệp cần rà soát và kiểm tra toàn bộ các số liệu đã hạch toán, sau đó tiến hành điều chỉnh nếu cần. Tất cả số liệu phải được kết chuyển theo nguyên tắc kế toán hiện hành. Đây là công việc quan trọng, có tác động trực tiếp đến các số liệu trình bày trong báo cáo tài chính tương lai.

ngành kế toán doanh nghiệp

 • Bước 5: Lập bảng cân đối số phát sinh

Bảng cân đối số phát sinh là một báo cáo tổng hợp về số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ và số phát sinh của các tài khoản trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Bảng này giúp hiển thị toàn cảnh về sự tăng giảm của tài sản và nguồn vốn trong kỳ báo cáo.

 • Bước 6: Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế

Kế toán doanh nghiệp có trách nhiệm lập tờ khai thuế, quyết toán thuế và báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc yêu cầu từ lãnh đạo doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính và quyết toán thuế phải tuân thủ đúng mẫu và quy định hiện hành để cung cấp thông tin kế toán hợp lý, phục vụ cho việc quản lý thuế và ra quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp.

Yêu cầu cần có của một Kế toán doanh nghiệp

 • Kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ: Kế toán yêu cầu sự chính xác và tuân thủ nguyên tắc kế toán. Người làm kế toán cần nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn để tránh sơ suất ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 • Cập nhật quy định pháp luật: Với sự liên quan mật thiết đến pháp luật, người làm kế toán cần thường xuyên cập nhật thông tư, nghị định để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định.
 • Tư duy và phân tích logic: Khả năng phân tích và tư duy logic là quan trọng trong việc chuyển đổi số liệu thành thông tin hữu ích, đồng thời cung cấp góp ý cho quyết định kế hoạch của doanh nghiệp.
 • Ngoại ngữ, tin học văn phòng: Kỹ năng sử dụng tin học và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ giúp kế toán nâng cao hiệu suất làm việc và tiếp cận nguồn tài liệu đa dạng.
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp để truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, thuyết phục và đàm phán hiệu quả trong công việc kế toán.
 • Trung thực, tỉ mỉ, trách nhiệm: Đặc tính trung thực, tỉ mỉ và có trách nhiệm là quan trọng để tránh sai sót và đảm bảo hoàn thành công việc một cách chính xác.

nghề kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp học những gì?

Kiến thức Kế toán doanh nghiệp rất đa dạng, bao gồm kiến thức cơ bản về kế toán doanh nghiệp, tài chính, thuế, quản lý và pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, những ngành học quan trọng bao gồm Kế toán, Tài chính, Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, cũng như các lĩnh vực liên quan như Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng.

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của Kế toán doanh nghiệp có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô và loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện công việc Kế toán doanh nghiệp một cách hiệu quả, mọi người cần phải nắm vững kiến thức trong lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế, quản lý và luật pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Các chương trình đào tạo ở các trường Đại học liên quan đến kế toán, tài chính và quản lý doanh nghiệp là nguồn kiến thức cơ bản. Hơn nữa, việc cập nhật kiến thức có thể được thực hiện thông qua các khóa học, chứng chỉ được tổ chức bởi các tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Học Kế toán doanh nghiệp ra làm gì?

Vậy học ngành Kế toán doanh nghiệp làm gì?

Việc làm trong ngành Kế toán dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong khoảng 10 năm tới, nhờ vào sự tăng không ngừng của nhu cầu xử lý các vấn đề tài chính doanh nghiệp.

Vị trí kế toán chiếm tỷ trọng đáng kể trên các trang tuyển dụng, với tỷ lệ tăng trưởng khoảng 10%, vượt cao hơn so với mức trung bình của nhiều ngành nghề khác.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp có thể có cơ hội làm việc tại nhiều loại doanh nghiệp, từ sản xuất, kinh doanh công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp đến thương mại dịch vụ, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các lựa chọn nghề nghiệp có thể mở rộng từ công ty kiểm toán độc lập, ngân hàng thương mại, cơ quan thuế đến các tổ chức kinh tế khác như công ty tư vấn kế toán và công ty tài chính.

công việc của kế toán doanh nghiệp

Nghề Kế toán doanh nghiệp lương bao nhiêu?

Ngành nghề Kế toán doanh nghiệp là ngành đang có sự tăng trưởng đáng kể trong nhu cầu tuyển dụng trên thị trường lao động. Dữ liệu từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết rằng, trong năm 2023, nhu cầu về nhân sự trong lĩnh vực kế toán – tài chính dự kiến tăng 10% so với năm 2022.

Mức lương của các chuyên viên Kế toán doanh nghiệp cũng có xu hướng cao, dao động từ 8 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng, phụ thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

Lời kết

Hy vọng qua bài viết trên, các bạn đã phần nào hiểu rõ Kế toán doanh nghiệp là gì, cũng như vai trò, chức năng của kế toán trong doanh nghiệp. Từ đó có thể thấy, đây là ngành nghề tiềm năng trong tương lai. Chúc bạn thành công hơn nữa trong bất kể mọi công việc nhé!

Xem thêm