Tuyển sinh Trung cấp Ngành Thư viện tại Phú Yên hệ đào tạo từ xa

Ngành Thư viện là một ngành học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhằm nghiên cứu, tổ chức, quản lý và cung cấp tài liệu thông tin cho cộng đồng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm và lịch sử phát triển của ngành Thư viện tại Phú Yên.

I. Khái niệm và chức năng của ngành Thư viện

Khái niệm Thư viện bắt nguồn từ tiếng Latinh “bibliotheca” có nghĩa là “nơi chứa sách”. Thư viện không chỉ là nơi chứa sách mà còn là một cơ quan cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn người sử dụng tài liệu thông tin. Chức năng chính của Thư viện là thu thập, xử lý, bảo quản, tìm kiếm và cung cấp tài liệu thông tin cho người sử dụng.

II. Lịch sử phát triển của ngành Thư viện tại Phú Yên

Ngành Thư viện tại Phú Yên cũng như ở nhiều địa phương khác của Việt Nam bắt đầu phát triển từ thế kỷ XX, khi các trường học, cơ quan, tổ chức và cá nhân bắt đầu chú trọng đến việc tập hợp, sắp xếp và bảo quản tài liệu thông tin.

Trước năm 1975, tại Phú Yên chỉ có một số Thư viện của các trường học, cơ quan nhà nước và một số Thư viện tư nhân. Tuy nhiên, chất lượng và số lượng tài liệu ở các Thư viện này còn hạn chế.

Sau năm 1975, việc phát triển ngành Thư viện tại Phú Yên được chú trọng hơn và nhận được sự đầu tư từ nhà nước. Tính đến nay, Phú Yên đã có một số Thư viện quan trọng như Thư viện Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Y tế, Thư viện Trường Đại học Phú Yên, Thư viện tỉnh Phú Yên, Thư viện Huyện Tuy An và một số Thư viện tư nhân.

Các Thư viện này không chỉ cung cấp tài liệu cho các cơ quan, tổ chức, trường học và cá nhân trong địa phương mà còn hỗ trợ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của các sinh viên, giáo viên và nhà nước.

III. Những thách thức đang đối diện với ngành Thư viện tại Phú Yên

Mặc dù đã có sự phát triển nhất định, ngành Thư viện tại Phú Yên đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có:

  1. Thiếu nguồn lực: Ngành Thư viện tại Phú Yên còn đang thiếu nguồn lực về kinh phí, nhân lực và vật liệu. Do đó, việc tập hợp, xử lý và bảo quản tài liệu thông tin vẫn chưa được triển khai đầy đủ.
  2. Thiếu chính sách và quy định pháp luật: Hiện nay, ngành Thư viện tại Phú Yên chưa có được những chính sách và quy định pháp luật cụ thể để hỗ trợ cho việc phát triển ngành Thư viện.
  3. Cạnh tranh với công nghệ số: Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ số, nhiều người dùng đã chuyển sang sử dụng các nguồn thông tin trực tuyến, điều này gây ra một sự cạnh tranh đáng kể với ngành Thư viện truyền thống.
  4. Khó khăn trong việc thu thập tài liệu: Việc thu thập tài liệu đang là một vấn đề khó khăn đối với ngành Thư viện tại Phú Yên do các nguồn tài liệu đa dạng và phân tán.

IV. Kết luận

Ngành Thư viện tại Phú Yên đã có sự phát triển đáng kể trong những năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Để giải quyết các thách thức này, cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước, đồng thời cần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành Thư viện, tập trung vào việc thu thập tài liệu và cải thiện chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng tại Phú Yên.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2023

I.Phạm vi, đối tượng và phương thức xét tuyển:

– Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc đang học lớp 10, 11 và lớp 12
– Học sinh hoàn thành chương trình THPT (học hết lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp)
– Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;
– Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước.

II. Các ngành đào tạo và hình thức tuyển sinh: Ngành Thư viện

III. Hồ sơ xét tuyển:

– Phiếu đăng ký xét tuyển
– Bản sao học bạ THPT;
– Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp)
– Giấy báo nhập học (nhận trực tiếp khi đến làm thủ tục nhập học).
– Sơ yếu lý lịch theo mẫu của trường.
– Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú.
– Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (Nếu có).
– Bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (không quá 6 tháng).