Tuyển Sinh Chứng Chỉ Quản lý Trường Mầm Non tại Đồng Nai

Các tiêu chí đánh giá năng lực của người học trong quá trình đào tạo chứng chỉ quản lý trường mầm non tại Đồng Nai

Trong lĩnh vực giáo dục, chứng chỉ quản lý trường mầm non là một trong những chứng chỉ đang được đánh giá cao về độ quan trọng và giá trị. Để đạt được chứng chỉ này, người học cần phải đáp ứng một số tiêu chí đánh giá năng lực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tiêu chí đánh giá năng lực của người học trong quá trình đào tạo chứng chỉ quản lý trường mầm non tại Đồng Nai.

Kiến thức chuyên môn

Để trở thành một nhà quản lý trường mầm non, người học cần phải có kiến thức chuyên môn về quản lý trường mầm non, phát triển trẻ, quản lý nhân sự, tài chính, v.v. Kiến thức này được truyền đạt trong quá trình đào tạo chứng chỉ quản lý trường mầm non tại Đồng Nai.

Kỹ năng thực hành

Ngoài kiến thức chuyên môn, người học cần phải có kỹ năng thực hành để thực hiện các tác vụ liên quan đến quản lý trường mầm non. Kỹ năng này bao gồm quản lý nhân sự, phát triển trẻ, quản lý tài chính, v.v. Trong quá trình đào tạo chứng chỉ quản lý trường mầm non tại Đồng Nai, người học sẽ được cung cấp những kỹ năng này thông qua các bài tập, thực hành thực tế, v.v.

Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm là các kỹ năng không liên quan đến kiến thức chuyên môn nhưng vẫn rất quan trọng trong quá trình quản lý trường mầm non. Đó là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, v.v. Trong quá trình đào tạo chứng chỉ quản lý trường mầm non tại Đồng Nai, người học sẽ được rèn luyện các kỹ năng mềm này thông qua các hoạt động nhóm, thảo luận, v.v.

Tư duy sáng tạo và đổi mới

Quản lý trường mầm non là một công việc đòi hỏi người quản lý phải có tư duy sáng tạo và đổi mới để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý. Vì vậy, tiêu chí đánh giá năng lực của người học trong quá trình đào tạo chứng chỉ quản lý trường mầm non tại Đồng Nai cũng bao gồm tư duy sáng tạo và đổi mới. Người học cần phải hiểu và thực hành các phương pháp tư duy sáng tạo và đổi mới để có thể giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý trường mầm non một cách hiệu quả.

Khả năng phân tích và đánh giá thông tin

Khả năng phân tích và đánh giá thông tin cũng là một trong các tiêu chí đánh giá năng lực của người học trong quá trình đào tạo chứng chỉ quản lý trường mầm non tại Đồng Nai. Để có thể quản lý trường mầm non tốt, người quản lý cần phải có khả năng thu thập, phân tích và đánh giá thông tin từ các nguồn khác nhau. Trong quá trình đào tạo, người học sẽ được hướng dẫn cách phân tích và đánh giá thông tin một cách chính xác để đưa ra các quyết định quản lý đúng đắn.

Khả năng giải quyết vấn đề

Khả năng giải quyết vấn đề cũng là một trong các tiêu chí đánh giá năng lực của người học trong quá trình đào tạo chứng chỉ quản lý trường mầm non tại Đồng Nai. Trong quá trình quản lý trường mầm non, các vấn đề phát sinh là điều không thể tránh khỏi. Người quản lý cần phải có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trong quá trình đào tạo, người học sẽ được hướng dẫn các phương pháp giải quyết vấn đề để có thể áp dụng vào thực tiễn quản lý trường mầm non.

Khả năng lãnh đạo

Khả năng lãnh đạo là một trong các tiêu chí đánh giá năng lực của người học trong quá trình đào tạo chứng chỉ quản lý trường mầm non tại Đồng Nai. Người quản lý trường mầm non cần phải có khả năng lãnh đạo để có thể điều hành công việc một cách hiệuquả. Khả năng lãnh đạo không chỉ đòi hỏi người quản lý có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành tốt, mà còn đòi hỏi người quản lý có khả năng truyền cảm hứng, tạo động lực cho nhân viên và tạo môi trường làm việc tích cực. Trong quá trình đào tạo, người học sẽ được hướng dẫn cách thức lãnh đạo, quản lý nhân viên, tạo động lực cho nhân viên để phát triển một môi trường làm việc hiệu quả trong trường mầm non.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON

I. ĐỐI  TƯỢNG THAM GIA LỚP HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON

– Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố.

– Là Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường  Mầm non và cán bộ nguồn chưa có chứng chỉ quản lý mầm non.
– Những đối tượng học viên khác có nhu cầu tham dự

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON

  • Xã  hội hóa  giáo dục mầm non
  • Tâm lý học quản lý chăm sóc sức khỏe
  • Quản lý giáo dục mầm non và  giới thiệu văn bản liên quan đến quản lý GDMN
  • Kiểm tra, đánh giá; quản lý chất lượng GD
  • Tổ chức thực hiên chương trình
  • Kỹ năng của người quản lý trường MN
  • Tham quan , dự giờ trường MN
  • Viết, nộp thu hoạch
  • Tổ chức và  quản lý chăm sóc sức  khỏe

Tổng thời lượng: 300 tiết

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản Lý Giáo dục Mầm non.
 
Thời gian học:  Liên tục các buổi tối trong tuần hoặc cả ngày thứ 7 & CN
– Liên hệ để biết lịch Khai Giảng cụ thể.
 

III. HỒ SƠ LỚP HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON

Bản sao bằng cấp chuyên môn (có công chứng), CMT phô tô, 02 ảnh 3×4.