Trung cấp Y học Cổ truyền (Đông Y) năm 2023 – 2024

Hiện nay, tình hình đào tạo Trung cấp Y học Cổ truyền (Đông Y) ở Việt Nam đang phát triển. Trường Trung cấp Y học Cổ truyền (Đông Y) được thành lập để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y học Cổ truyền (Đông Y) tại Việt Nam.

Các chương trình đào tạo Trung cấp Y học Cổ truyền (Đông Y) thường kéo dài từ 2-3 năm và bao gồm các môn học như Đông y cơ bản, lý luận Đông y, điều trị bệnh bằng Đông y, nghiên cứu và thực hành Đông y.

Năm học 2023-2024, các trường Trung cấp Y học Cổ truyền (Đông Y) sẽ tiếp tục mở các khóa đào tạo, hướng đến việc cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc trong các cơ sở y tế hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn trong lĩnh vực Y học Cổ truyền (Đông Y). Nếu bạn quan tâm đến việc học tập lĩnh vực này, bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các trường và chương trình đào tạo của họ trên trang web của Bộ Y tế hoặc trên trang web của các trường.