Trung cấp nghề Cơ khí năm 2023 – 2024

Trung cấp nghề cơ khí là một trình độ đào tạo sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, hướng đến việc cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực cơ khí. Chương trình đào tạo thường kéo dài từ 1-3 năm và bao gồm các môn học như cơ bản cơ khí, vẽ kỹ thuật, gia công cơ khí, lắp ráp và bảo dưỡng máy móc, cơ điện tử, điều khiển tự động và các môn học liên quan khác.

Trung cấp nghề cơ khí cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc trong các công ty sản xuất máy móc, nhà máy sản xuất, xưởng cơ khí, các nhà thầu xây dựng hoặc kỹ thuật viên sửa chữa máy móc. Ngoài ra, trung cấp nghề cơ khí cũng là một bước chuẩn bị tốt cho học sinh muốn tiếp tục học lên các trình độ cao hơn trong lĩnh vực cơ khí.

Để tìm hiểu thông tin về các trường và chương trình đào tạo trung cấp nghề cơ khí, bạn có thể tìm kiếm trên trang web của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc trang web của các trường đào tạo chuyên ngành này.