Trung cấp Nấu ăn năm 2023 – 2024

Trung cấp nấu ăn là một trình độ đào tạo sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, hướng đến việc cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghệ thuật nấu ăn. Chương trình đào tạo thường kéo dài từ 1-2 năm và bao gồm các môn học như cơ bản nấu ăn, quản lý nhà hàng, kỹ thuật pha chế, kỹ thuật chế biến thực phẩm, an toàn thực phẩm, và kinh doanh nhà hàng.

Trung cấp nấu ăn cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc trong ngành ẩm thực, nhà hàng hoặc khách sạn. Ngoài ra, học sinh cũng có thể tự mở nhà hàng hoặc kinh doanh ẩm thực.

Để tìm hiểu thông tin về các trường và chương trình đào tạo trung cấp nấu ăn, bạn có thể tìm kiếm trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trang web của các trường đào tạo nấu ăn.