Tag Archives: ngành thông tin thư viện

Mở lớp liên thông ngành thông tin thư viện tại Đà Lạt

liên thông ngành thông tin thư viện

Mở lớp liên thông ngành thông tin thư viện tại Đà Lạt Nhằm đáp ứng được sự đòi hỏi về nguồn nhân lực cử nhân của ngành thông tin thư viện hiện nay, tcktktbp.edu.vn đã cho mở lớp liên thông ngành thông tin thư viện tại Đà Lạt, giúp học viên có thể được nâng […]

Chương trình văn bằng 2 ngành thông tin thư viện

Chương trình văn bằng 2 ngành thông tin thư viện Với chương trình đào tạo nâng cao, sát với thưc tế tckt đảm bảo học sinh thích ứng mọi nhu cầu công việc chuyên ngành ngay sau khi tốt nghiệp tại trường, giúp học viên nâng cao kỹ năng chuyên môn cao nên nhà trường […]