Tag Archives: liên thông đại học ngành xét nghiệm y học

Mở khóa học liên thông đại học ngành xét nghiệm y học tại Cửu Long

Mở khóa học liên thông đại học ngành xét nghiệm y học tại Cửu Long Với mục tiêu đào tạo ra những cử nhân Xét nghiệm Y học có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có kiến thức kỹ năng chuyên ngành xét nghiệm ở trình độ […]