Tag Archives: Học lấy chứng chỉ văn thư lưu trữ

Học lấy chứng chỉ văn thư lưu trữ tại Cần Thơ

Học lấy chứng chỉ văn thư lưu trữ tại Cần Thơ Nhằm giúp các học viên nắm được đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Nhà nước về công tác văn thư; bảo vệ bí mật Nhà nước, tcktktbp đã cho mở lớp học lấy chứng […]