Tag Archives: đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ chuyên nghiệp

học trung cấp văn thư lưu trữ

Chương trình đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ chuyên nghiệp Tổng quan về chương trình 1. Sơ bộ về chương trình đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ chuyên nghiệp Văn thư lưu trữ là một trong những ngành học nổi bật nhất của trường đào tạo trung cấp chính quy TCKTKT. […]

Khóa đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ chuyên nghiệp

đào tạo trung cấp ngành quản trị kinh doanh

Khóa đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ chuyên nghiệp Tổng quan về ngành học Văn thư lưu trữ đơn giản là một công việc chuyên về nghiệp vụ văn phòng. Với các chức năng cơ bản như: Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản,… Cũng như khai thác một cách có khoa học các […]