Tag Archives: đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ

Tuyển sinh khóa đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ

đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ

Tuyển sinh khóa đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ Tổng quan về chương trình 1. Mở khóa đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ Hiện tại, trường đào tạo trung cấp chính quy chuyên nghiệp TCKTKT. Đang có kế hoạch mở thêm các khóa đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ. […]